Na co se specializujeme

Audit

1

Statutární audit

Ověření  účetní závěrky a výroční zprávy, vyhotovení zprávy auditora a dopisu vedení

2

IFRS – poradenství a metodická podpora

Pomůžeme vám při aplikaci jednotlivých standardů nebo zachycení speciálních operací dle IFRS

3

Transformace finančních výkazů z CZ GAAP na IFRS

Zajistíme transformaci lokálních GAAP do mezinárodně čitelného formátu IFRS

4

Sestavení konsolidované účetní závěrky dle CZ GAAP a IFRS

Budeme Vám asistovat při genezi účetní závěrky konsolidačního celku, provedeme ověření komplexity a správnosti adjustmentů a ověříme účetní závěrku sestavenou dle CZ GAAP nebo v mezinárodním formátu
 

5

Účetní řešení přeměny obchodních společností

Připravíme  modelaci, zajistíme součinnost při vyhotovení konečných účetních závěrek a zahajovacích rozvah, včetně komentáře, u designované přeměny.

6

Due diligence

 Prověrka účetnictví akvizičního targetu, vyhotovení red flag reportu, kde rekapitulujeme identifikovaná zjištění.

7

Prověrky účetních závěrek či finančních informací

Zkontrolujeme správnost účetních výkazů a závěrek. Kontrola veškerých finančních informací.

8

Ostatní ověřovací zakázky

Jsme Vám po boku všude tam, kde je potřeba nezávislého odborníka, který provede ověření vybraných veličin nebo procesů.

Vyšetřování

1

Forenzní analýza účetnictví

Analýza a vyhodnocení dostupné účetní dokumentace včetně základního screeningu potenciálního podvodného jednání, v případě požadavku klienta zajistíme rekonstrukci účetnictví.

2

Analýza elektronických dat a informací

Detekce a identifikace nestandardních transakcí a trendů.

3

Operativní činnosti

Získávání informací a důkazních materiálů v zájmovém prostředí.

4

Detekce potenciálního střetu zájmů

identifikace latentních vazeb zaměstnanců nebo odpovědných osob a osob jim blízkých na obchodní partnery nebo dodavatele společnosti.

5

Vedení investigativních pohovorů

Zajištění profesionálního přístupu k přípravě a realizaci vyšetřovacího pohovoru.

6

Identifikace pachatele včetně kvantifikace škody

Zaměření investigace na odhalení konkrétního pachatele, zajištění důkazního materiálu, případně vyčíslení škody pro trestní řízení.

7

Podpora pro trestní řízení a soudní spory

Shromáždění, analýza a vyhodnocení kvalifikovaných podkladů pro trestní řízení nebo obchodně-právní spory -˃ v případě požadavku klienta vystupujeme v roli soudního znalce(PKF APOGEO Esteem, a. s.).

8

Corporate Intelligence

  • preventivní protikorupční služba spočívající v prověření integrity třetích stran a jejich vztahové analýzy (veřejné zdroje)
  • předakviziční prověrka Due diligence za účelem zjišťování a vyhodnocování informací potřebných pro relevantní investiční rozhodnutí
9

Whistleblowing

Asistence při prověřování a vyhodnocování oznámení a případně jejich faktické řešení, podpora implementace procesu whistleblowingu pro veřejný i soukromý sektor, zřízení etické linky.

  • Proč řešit audit s námi

Audit
  • Poskytujeme široké spektrum poradenských služeb a náš tým má více než 120 zkušených odborníků.
  • S klienty sdílíme rozsáhlé zkušenosti získané v rámci tuzemských i zahraničních projektů.
  • Rozumíme požadavkům klientů, navrhujeme řešení a připravujeme k nim analýzy.
  • Efektivně spolupracujeme s interními týmy klientů a s dalšími poradci.
  • Pravidelně se vzděláváme a školíme v novinkách napříč nabízenými službami.
  • Jako člen skupiny PKF APOGEO splňujeme podmínky mezinárodní normy, a tím zaručujeme bezproblémový průběh svěřených projektů.
  • Naší ambicí je poskytovat tyto služby v takovém rozsahu a kvalitě, který klientovi zajistí maximální možnou eliminaci potenciálních škod nebo jejich detekci a v případě újmy již způsobené nabídnout reálné a dosažitelné možnosti jejího řešení.

Naše vybrané reference

ČSRU
CSG
KB
m2c
Senát
ČEZ
Škoda
ZHKHK

Kontaktuje nás

Odesláním souhlasíte se .

Cookies

Náš web používá cookies. Díky tomu vám můžeme nabídnout uživatelský zážitek více efektivní. Souhlas k ukládání cookies udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím".
Souhlas můžete odmítnout zde.