csen

Daniel Vladyka

Tax Manager

Daniel je zodpovědný za oblast Tax Compliance, jejímu rozvoji a vedení zakázek. Má na starost komunikaci s klienty, kontrolu včasného a profesionálního dodávání služeb a také metodické vedení svých kolegů. ​ ​ Součástí poradenské skupiny PKF APOGEO je od roku 2021. Daniel působil jako daňový konzultant v Big4, kde mimo přípravy a zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob poskytoval konzultace a poradenství svým klientům, a věnoval se také kompletaci při závěrkových účetních operacích. ​ ​ Daniel absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na podnikání a právo a je členem Komory daňových poradců České republiky.

Contact us

By submitting, you agree .

Cookies

Our website uses cookies. This allows us to offer you a more efficient user experience. You agree to the storage of cookies by clicking on the 'I agree' box.
You can refuse consent here.